پوستک شدن موضعی جلد چرب و همچنان شوره سر همراه بود است

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.150 بازدید
یعنی سه سال است بصورت موضعی جلد ام پوستک و خشکی داره جلد من چرب است و همیشه شوره سر با خارش است..
سوال 1 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط hussain azizi_764352 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42404 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1860 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1663 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2396 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2396 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38179 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11122 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...