آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2235 بازدید
آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود و بدون اتصال به اینترنثمی توان از آن استفاده کرد؟
سوال 5 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسافر (857 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28183 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1134 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28538 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,116 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.042,027 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09179 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0664 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...