آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3434 بازدید
آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود و بدون اتصال به اینترنثمی توان از آن استفاده کرد؟
سوال 3 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسافر (857 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11129 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29535 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,116 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.062,005 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0761 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0360 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...