آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2248 بازدید
آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود و بدون اتصال به اینترنثمی توان از آن استفاده کرد؟
سوال 7 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسافر (862 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1139 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27541 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,126 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.012,033 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1189 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0668 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...