آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1359 بازدید
آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود و بدون اتصال به اینترنثمی توان از آن استفاده کرد؟
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسافر (897 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09151 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26567 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,128 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.922,087 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11234 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0681 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0474 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...