آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.6925 بازدید
آیا برای استفاده از کروم بوک باید حتما به اینترنت متصل بود و بدون اتصال به اینترنثمی توان از آن استفاده کرد؟
سوال 1 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسافر (847 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2686 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3530 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,116 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.071,966 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0757 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0357 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...