چند عدد غیر تکراری با رقم‌های ۶و۵و۴و۳و۲و۸ میتوان ساخت

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1889 بازدید
مربوط به جبر ریاضی
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط hamid manoochehry_80 (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

تعداد ارقام مجاز در این مساله ۶ تا است و به نظر می‌رسد منظور شما از "عدد غیر تکراری" این است که از هر رقم حداکثر یک بار می‌توانیم استفاده کنیم. اعداد مورد نظر را به یک‌رقمی‌ها، دورقمی‌ها و... شش‌رقمی‌ها تقسیم می‌کنیم و تعداد هر دسته را شمرده و با هم جمع می‌کنیم:

P(6,1)+P(6,2)+...+P(6,6)

=6+6×5+6×5×4+...+6!

=6+30+120+360+720+720=1956

جواب 1 سال قبل توسط Omid Naghshineh Arjm (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42209 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38175 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14107 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.761,940 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.221,993 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36690 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41860 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9328 بازدید
سوال 4 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط psdk (0 امتیاز)
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.355,444 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...