چند عدد غیر تکراری با رقم‌های ۶و۵و۴و۳و۲و۸ میتوان ساخت

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3648 بازدید
مربوط به جبر ریاضی
سوال 4 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط hamid manoochehry_80 (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

تعداد ارقام مجاز در این مساله ۶ تا است و به نظر می‌رسد منظور شما از "عدد غیر تکراری" این است که از هر رقم حداکثر یک بار می‌توانیم استفاده کنیم. اعداد مورد نظر را به یک‌رقمی‌ها، دورقمی‌ها و... شش‌رقمی‌ها تقسیم می‌کنیم و تعداد هر دسته را شمرده و با هم جمع می‌کنیم:

P(6,1)+P(6,2)+...+P(6,6)

=6+6×5+6×5×4+...+6!

=6+30+120+360+720+720=1956

جواب 4 ماه قبل توسط Omid Naghshineh Arjm (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.677 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0287 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2279 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,694 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.351,694 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25381 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39673 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.424,699 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.446,399 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12260 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...