چند عدد غیر تکراری با رقم‌های ۶و۵و۴و۳و۲و۸ میتوان ساخت

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2649 بازدید
مربوط به جبر ریاضی
سوال 6 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط hamid manoochehry_80 (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

تعداد ارقام مجاز در این مساله ۶ تا است و به نظر می‌رسد منظور شما از "عدد غیر تکراری" این است که از هر رقم حداکثر یک بار می‌توانیم استفاده کنیم. اعداد مورد نظر را به یک‌رقمی‌ها، دورقمی‌ها و... شش‌رقمی‌ها تقسیم می‌کنیم و تعداد هر دسته را شمرده و با هم جمع می‌کنیم:

P(6,1)+P(6,2)+...+P(6,6)

=6+6×5+6×5×4+...+6!

=6+30+120+360+720+720=1956

جواب 6 ماه قبل توسط Omid Naghshineh Arjm (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4585 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6898 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1981 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3858 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,728 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.331,753 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26425 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39691 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.414,824 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.436,577 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...