0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (982 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای گرفتن مدرک B2 در امتحان TCF فرانسه چه منابعی مناسب می باشند؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (982 امتیاز)

برای این آزمون دایره لغت و گرامر مهم است که برای هر دوی اینها کتاب Grammaire progressive du français , Vocabulaire Progressive du Francais در همه ی سطوح موجود می باشد. برای آشنایی با آزمون کتاب Tcf-250 Activities Book خیلی توصیه میشود.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 462 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 324 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 397 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 304 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 124 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 317 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 276 بازدید
...