چگونه از گرامر not only but also در جمله استفاده می شود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.89228 بازدید

گرامر not only but also در جمله چگونه بکار می رود؟

سوال 8 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (120 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

not only ...but also به معنای نه تنها ...بلکه:


Not only the movie was not intresting, but also it was ridiculous

نه تنها فیلم جالب نبود بلکه مسخره هم بود.

جواب 8 ماه قبل توسط sina-z (1,177 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71182 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21300 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2648 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.192,048 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08182 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9772 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1813 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.664 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3658 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...