چگونه از گرامر not only but also در جمله استفاده می شود؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.97160 بازدید

گرامر not only but also در جمله چگونه بکار می رود؟

سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (100 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

not only ...but also به معنای نه تنها ...بلکه:


Not only the movie was not intresting, but also it was ridiculous

نه تنها فیلم جالب نبود بلکه مسخره هم بود.

جواب 5 ماه قبل توسط sina-z (1,147 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1899 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22292 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.021,669 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6950 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5163 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.85131 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...