فرق بین این نوع Function ساختن درجاوااسکرپیت چیه

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1378 بازدید
var greeting1 = function sayHello(name) {
      return "hello " + name;
}
var greeting2 = function(name) {
      return "hello " + name;
}

فرق این دو نوع تابع تعریف کردن در چیه؟

در حالت اول اگه بگیم

greeting1 = 123;

 

دیگه به اون تابع دسترسی نداریم  و اگر هر اسمی sayHello بیاریم میگه این تابع تعریف نشده

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

هر دو حالت تعریف تابع بصورت Anonymous هستند که در حالت اول به تابع نام هم داده شده و در حالت دوم بی نام است.

جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)
بله ولی نامsayHello کجا استفاده میشه چون  اگر ازش استفاده کنیم میگه این تابع وجود نداره؟

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38790 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13201 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1164 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0486 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0482 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0360 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,057 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1251 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...