فرق بین این نوع Function ساختن درجاوااسکرپیت چیه

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.89 بازدید
var greeting1 = function sayHello(name) {
      return "hello " + name;
}
var greeting2 = function(name) {
      return "hello " + name;
}

فرق این دو نوع تابع تعریف کردن در چیه؟

در حالت اول اگه بگیم

greeting1 = 123;

 

دیگه به اون تابع دسترسی نداریم  و اگر هر اسمی sayHello بیاریم میگه این تابع تعریف نشده

سوال 4 روز قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahoo (63 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0238 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0461 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0580 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47794 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11198 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...