0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از چه دستوری می توانم بفهمم یک دستور لینوکس که از طریق command line اجرا می شود در کدام پوشه قرار دارد؟ برای مثال برای اتصال به subversion از دستور svn استفاده می شود. می خواهم بفهمم فایل اجرایی svn در کدام پوشه قرار دارد.

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (410 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای پیدا کردن مکانهای نرم‌افزار نصب شده بر روی سیستم خود شما می‌توانید از دستور ؛ whereis هم استفاده کنید.مانند زیر:

[tazik@arch Proxy]$ whereis  conky
conky: /usr/bin/conky /usr/lib/conky /etc/conky /usr/share/man/man1/conky.1.gz
[tazik@arch Proxy]$

 

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از دستور which می توانید از دایرکتوری محل نصب یک دستور در لینوکس با خبر شوید. برای مثال دستور which svn محل نصب دستور svn را بر می گرداند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 362 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 432 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 325 بازدید
...