این چیست که درازش می کنیم نمی رسد ولی تایش می کنیم می رسد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.85726 بازدید

این چیست که درازش می کنیم نمی رسد ولی تایش می کنیم می رسد؟

سوال 2 سال قبل در تالار تفریح و سرگرمی توسط mohammadjamshidian (10 امتیاز)
تغییر تالار 11 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
جواب دست میباشد که اگر درازش کنیم به دهن نمیرسه و در صورتیکه تایش کنیم به دهن میرسه
جواب 11 ماه قبل توسط احمد پنجه (10 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.86633 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75337 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.671,247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52243 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 3.462,248 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37357 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43736 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 48.9792,940 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.624,094 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...