کاربر "mohammadjamshidian"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mohammadjamshidian"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #519)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط mohammadjamshidian ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط mohammadjamshidian ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mohammadjamshidian"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86459 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.41754 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42223 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58308 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0947 بازدید
...