0 امتیاز
قبل در تفریح و سرگرمی توسط (0 امتیاز)
لینک زیر عکس معما است

3 کاغذ که یکی یک نقشه و تا دیگر راهنما برای حل معما

با استفاده از آنها باید پیدا کنیم چگونه مسیر حرکتمان است (میدانم بحران اشتباه نوشته شده)

https://s2.uupload.ir/files/img_20230301_224745_lyt.jpg

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 7.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 3.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
...