آن چیست که وقتی متولد میشود پرواز میکند وقتی زنده است مینشیند وقتی میمیرد حرکت میکند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.38353 بازدید

آن چیست که وقتی متولد میشود پرواز میکند وقتی زنده است مینشیند وقتی میمیرد حرکت میکند؟ 

سوال 2 سال قبل در تالار تفریح و سرگرمی توسط fatemeh ghorbani_692 (0 امتیاز)
تغییر تالار 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

بلور برف

حالات مختلف از یخ تا آب

جواب 1 سال قبل توسط azad (10 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.56627 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68276 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.551,078 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44184 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 3.72,237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87711 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44724 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 50.0192,671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.634,058 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...