آن چیست که وقتی متولد میشود پرواز میکند وقتی زنده است مینشیند وقتی میمیرد حرکت میکند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.36393 بازدید

آن چیست که وقتی متولد میشود پرواز میکند وقتی زنده است مینشیند وقتی میمیرد حرکت میکند؟ 

سوال 3 سال قبل در تالار تفریح و سرگرمی توسط fatemeh ghorbani_692 (0 امتیاز)
تغییر تالار 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

بلور برف

حالات مختلف از یخ تا آب

جواب 2 سال قبل توسط azad (10 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.87668 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9529 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.121,887 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67407 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 2.972,337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8796 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42764 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 45.9793,558 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.594,249 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...