NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2418 بازدید

در استاندارد های (Java Validation API)

 NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (857 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

NotNull@ : بررسی اینکه مقدار null نباشد.

NotEmpty@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد.

NotBlanck@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد. ابتدا مقدار را Trime میکند و اجازه فضاهای خالی را نمی دهد.

جواب 2 ماه قبل توسط Nasim Salmani (857 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3642 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0455 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0676 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.653,647 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0340 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.334 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.222 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5253 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3336 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8523 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...