NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2571 بازدید

در استاندارد های (Java Validation API)

 NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال 9 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (942 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 9 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

NotNull@ : بررسی اینکه مقدار null نباشد.

NotEmpty@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد.

NotBlanck@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد. ابتدا مقدار را Trime میکند و اجازه فضاهای خالی را نمی دهد.

جواب 9 ماه قبل توسط Nasim Salmani (942 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1963 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0581 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.724,303 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0347 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 927 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 19 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط masoud shahhosseini_ (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.9167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4415 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...