NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.273 بازدید

در استاندارد های (Java Validation API)

 NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (942 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 11 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

NotNull@ : بررسی اینکه مقدار null نباشد.

NotEmpty@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد.

NotBlanck@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد. ابتدا مقدار را Trime میکند و اجازه فضاهای خالی را نمی دهد.

جواب 11 ماه قبل توسط Nasim Salmani (942 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 138 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1772 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0584 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.844,747 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0351 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 66 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 714 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.623 بازدید
سوال 4 روز قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahoo (132 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7710 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...