NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3355 بازدید

در استاندارد های (Java Validation API)

 NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (892 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 5 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

NotNull@ : بررسی اینکه مقدار null نباشد.

NotEmpty@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد.

NotBlanck@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد. ابتدا مقدار را Trime میکند و اجازه فضاهای خالی را نمی دهد.

جواب 5 ماه قبل توسط Nasim Salmani (892 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2553 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0456 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0576 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.673,915 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0341 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 24 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 28 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.255 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 14.271 بازدید
سوال 4 روز قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,118 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.613 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...