NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.3811 بازدید

در استاندارد های (Java Validation API)

 NotEmpty , @NotNull, @NotBlanck@ چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (837 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 4 روز قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

NotNull@ : بررسی اینکه مقدار null نباشد.

NotEmpty@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد.

NotBlanck@ : بررسی اینکه مقدار صفر یا خالی نباشد. ابتدا مقدار را Trime میکند و اجازه فضاهای خالی را نمی دهد.

جواب 4 روز قبل توسط Nasim Salmani (837 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0454 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0571 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.53,275 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0338 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 24 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 36 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7119 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 440 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...