مسابقات شطرنج جام پایتخت در چه سطحی است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0638 بازدید

اعتبار مسابقات شطرنج جام پایتخت در چه سطحی است میانگین ریتینگ شطرنج بازان خارجی شرکت کننده در آن چقدر است. 

سوال 1 سال قبل در تالار ورزش توسط Saeed Zarinfam (84 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38207 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.475,978 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3131 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...