بدست آوردن یک element با استفاده از خصوصیت name در JQuery

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1105 بازدید

آیا در JQuery راهی وجود دارد که بتوان یک المان HTML را با استفاده از خصوصیت name بدست آورد؟

<input type="text" name="fullname">
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

برای اینکار می توان از attribute selector استفاده کرد:

$('input[name=fullname]')
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26506 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12289 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1266 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0364 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mbanaee (27 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25501 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط سلطانی (1,017 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15353 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04116 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39696 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2391 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...