بدست آوردن یک element با استفاده از خصوصیت name در JQuery

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1176 بازدید

آیا در JQuery راهی وجود دارد که بتوان یک المان HTML را با استفاده از خصوصیت name بدست آورد؟

<input type="text" name="fullname">
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,370 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

برای اینکار می توان از attribute selector استفاده کرد:

$('input[name=fullname]')
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,370 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39402 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29458 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13262 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1232 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0353 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mbanaee (27 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21351 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15293 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05105 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4572 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22345 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...