چگونه می توان هسته انبه را جدا کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.6938 بازدید

به چه صورت باید انبه را پوست کند؟

سوال 4 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط کاربر (977 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط کاربر

1 جواب

0 رأی

ابتدا به كمك يك چاقو شياري را در وسط انبه ايجاد كنيد

سپس با دست راست، سمت راست انبه و با دست چپ، سمت چپ انبه را گرفته و يكي را موافق و ديگري را مخالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد

حالا با دست راست، هسته و با دست چپ، سمت ديگر انبه را گرفته و يكي را مخالف و ديگري را موافق عقربه هاي ساعت بچرخانيد

 

جواب 4 سال قبل توسط کاربر (977 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28432 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,605 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47806 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2322 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1383 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28180 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1492 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24157 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18116 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...