آیا میشود در Slick برای table و column ها alias تعریف کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0866 بازدید
آیا میشود در Slick برای  tableو column ها alias تعریف کرد؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (967 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0987 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0335 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0772 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0773 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0561 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7414 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16102 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47524 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48599 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...