+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (281 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
سناریو بدین صورت است که  برنامه ای فرضا به نام A (نوع برنامه GWT)  یک برنامه آندروییدی را صدا میزند و این برنامه باید اطلاعاتی را به برنامه A بازگرداند , فرضا بارکدی راخوانده و اطلاعات آن را بهAارسال نماید .آیا این عمل امکان پذیر است و اگر هست یک راه حل ساده بگویید , چون من خیلی حرفه ای نیستم . مرسی

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (475 امتیاز)

بله، را حل بسیار ساده است

در قسمت GWT  شما باید یک Servlet  بسازید که داده ها را از برنامه اندروید دریافت می کند

اما در آندروید می توان به این صورت عمل کرد

private void sendData(ArrayList<YourDataClass> data)
{
   // 1) Connect via HTTP. 2) Encode data. 3) Send data.
  try
  {
    HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
    HttpPost httppost = new   
    HttpPost("http://YourServerAddress/YourServlet");
    httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(data));
    HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
    Log.i("postData", response.getStatusLine().toString());
      //Could do something better with response.
  }
  catch(Exception e)
  {
    Log.e("log_tag", "Error: "+e.toString());
  } 
}

 

با این روش می توان ار یک برنامه اندروید برای هر سرویس دهنده وب داده ارسال کرد

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 321 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 200 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 689 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 163 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 157 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 563 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 201 بازدید
...