چرا کلاس String در جاوا immutabe هست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.14323 بازدید
به نظر شما چرا کلاس String در جاوا immutable هست؟ این کار چه سودی دارد؟
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (778 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31646 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27856 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,544 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16159 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27380 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71,039 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22372 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09201 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11288 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...