0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

می خواهم openJDK و Oracle JDK را بصورت همزمان برروی لینوکس نصب کنم، اما پس از نصب فقط openJDK در PATH قرار دارد و در command line فقط دستورات java و javac مربوط به openJDK استفاده می شود، در خالی که من می خواهم دستورات java و javac مربوط به Oracle JDK در command line استفاده شود، شنیدم که با دستور alternatives می توان این کار را کرد، چگونه؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار اگر فرض کنیم Oracle JDK در فولدر /usr/java/jdk1.6.0_45 نصب شده است با اجرا دو دستور زیر، دستورات java و javac مربوط به Oracle JDK در command line استفاده می شود و اصطلاحا دستورات java و javac مربوط به Oracle JDK در PATH قرار می گیرند:

sudo alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.6.0_45/jre/bin/java 20000
sudo alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.6.0_45/bin/javac 20000

سایر دستورات درون فولدر bin در JDK را نیز به همین ترتیب می توانید اولویت دهید.

حالا با دستورات زیر می توان بین JDK 7 و 8 سویچ کرد:

sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle

sudo update-java-alternatives -s java-7-oracle
قبل توسط (938 امتیاز)
+1
برای مشاهده همه نسخه های نصب شده بر روی سیستم و سوییچ بین آنها میتوان از دستور زیر هم استفاده کرد :
sudo update-alternatives --config java

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 483 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 473 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 566 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط ssss (467 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 467 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 366 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 528 بازدید
...