خطا در زمان استفاده از متد add از کلاس ArrayList در برنامه نویسی اندروید

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08234 بازدید

با سلام

 میخوام بازی سودوکو با اندروید بنویسم  ولی متد add  خطا داره:

  available.get(x).add(i);

خطا :

کد کامل 

public class sudokugenerator {

private static sudokugenerator instance;
private ArrayList<ArrayList<integer>>available=new ArrayList<ArrayList<integer>>();
private sudokugenerator()
{


}

public static sudokugenerator getInstance()
{

if(instance==null)
{
 instance= new sudokugenerator();
}
return instance;
}
public int[][] generetGrid()
{
int [][] Sudoku=new int[9][9];
int currentPos=0;
while(currentPos < 81)
{
 
}
return Sudoku;
}

private void clearGrid(int [][] Sudoku)
{
available.clear();
for(int y=0;y<9;y++)
{
 for(int x=0;x<9;x++)
 {
  Sudoku[x][y]=-1;
 }
}
for(int x=0; x < 9 ; x++)
{
 available.add(new ArrayList<integer>());
 for(int i=1;i<=9;i++)
 {
  available.get(x).add(i);
 }
}
}
}
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط setareh (89 امتیاز)
ویرایش 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب
یه نظر میاد شما لیستی از Integer رو درون یک لیست دیگر ذخیره می کنید و برای add کردن توی لیست باید یک ArrayList<Integer> به آرگومان متد add بدهید نه یک integer.
جواب 7 سال قبل توسط a.akbarian (70 امتیاز)
انتخاب شده در 7 سال قبل توسط setareh

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18504 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27809 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,226 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,806 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2190 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18307 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22370 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47976 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...