خطای package manager در اندروید استودیو

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08167 بازدید

من وقتی میخوام برنامه رو در اندروید استودیو اجرا کنم همچین خطایی نشون میده

Unexpected error: package manager reports that package com.example.test has not been installed: Expected string 'Package [com.example.test]' not found in output:
java.lang.Throwable
at com.intellij.openapi.diagnostic.Logger.error(Logger.java:113)
at com.android.tools.idea.run.InstalledApks.setInstalled(InstalledApks.java:86)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState.uploadAndInstallApk(AndroidRunningState.java:1205)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState.doPrepareAndStart(AndroidRunningState.java:920)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState.prepareAndStartApp(AndroidRunningState.java:874)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState.prepareAndStartAppWhenDeviceIsOnline(AndroidRunningState.java:842)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState.doStart(AndroidRunningState.java:676)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState.start(AndroidRunningState.java:652)
at org.jetbrains.android.run.AndroidRunningState$1.run(AndroidRunningState.java:298)
at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationImpl$8.run(ApplicationImpl.java:419)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationImpl$1$1.run(ApplicationImpl.java:149)
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط abbasfisal (0 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.071,881 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18362 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5158 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.242 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22259 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.652,870 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3577 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19428 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...