0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
چه ترکیباتی در پتینه دیوار استفاده می شود و چگونه می چسبند و می توان آن را تمیز کرد؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 7.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 88 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 327 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 162 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 95 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 169 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
...