اندروگوژی و کاربرد آن چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1184 بازدید
اندروگوژی چیست و کاربرد آن.
سوال 4 سال قبل در تالار علم و دانش توسط پریسا123 (59 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب
باسلام تعریف در تعریف ساده می توان گفت فنون استفاده شده برای اموزش بزرگسالان نه از نظر سنی بلکه توانایی است و به نوعی تاحدودی اموزش مبتنی بر شیوه اکشافی و فراگیر محور است.ویژگی حایز تمایزبزرگسالان : 1. بزرگسال از وابستگی در یادگیری به سمت خود یادگیری حرکت می کند. 2. در یادگیری به انباشته های تجربی خود وابسته هستند. 3. اگر قانون و راه و رسم (مورد) جدیدی را حس کنند آماده یادگیری هستند. 4. بدنبال حل مسئله بوده و و می خواهند دانش جدید را فورا بکارگیرند. وآندروگوژی ؛ اصولا بعنوان " علم و هنر کمک کننده به یادگیری بزرگسالان " تعریف شده و جایگزینی برای پداگوژی است و با رویکرد متمرکز برفراگیری مردم در همه سنین است. بنیان فکری آن آندروگوژی بیان می کند بزرگسالان وقتی بهتر یاد می گیرند که : 1. نیاز به یادگیری را حس کنند. 2. آنها دلیل چطور؛ چرا؛ و چگونگی یادگیری را طلب می کنند. 3. فرایند یادگیری و متون مورد نظر باید رابطه معنی داری با تجربیات گذشته داشته باشد. به طور کلی عدم اتکا به معلم، اتکا به فرد و معلم هدایتگر، توانایی فراگیر نکات بارز است. 4. چه آموخته شود به موقعیت و وظایف شغلی فعلی آنان مرتبط است. 5. آنها استقلال و خودرایی بیشتری دارند. 6. فضای یادگیری اضطراب را کاهش داده و آزادی را برای کسب تجربه ترغیب می سازد ( در کلاس آزادترند.) 7. روش یادگیری آنان باید محترم شمرده شود. 8. فضای یادگیری فضای همکارانه است. 9. مکانیزم و راه رسم برنامه ریزی دوطرفه ایجاد شود. 10. برنامه ریزی درسی براساس نیاز و علاقه فراگیران بوده و فرمول بندی یادگیری نیز برهمین اساس است. 11. برای دستیابی به اهداف فعالیتهای مداومی نیاز است. 12. Malcolm Knowles یک معلم آمریکایی که پداگوژی را که ریشه اس آلمانی دارد و اساس توسط Alexander Kapp یک معلم آلمانی بکار رفت ؛ روشی مطلوب قلمداد کرد و بعدها 6 اصل زیر را برای آن عنوان کرد: 13. نیاز به یادگیری و دانستن علت یادگیری 14. بنیاد و اساس آن تجریبات از جمله خطاها بعنوان محور یادگیری 15. خودمفهومی یعنی نیاز به پاسخگو بودن به خود برای علت فراگیری و یادگیری؛ و دخیل شدن در ارزشیابی و برنامه ریزی درسی خود 16. آمادگی برای یادگیری موضوعاتی که بدرد امورات روزانه اشان بخورد 17. محوریادگیری ؛ بزرگسان تمایل دارند بدنبال حل مسئله باشند تا متن محوری. 18. انگیزه ؛ بزرگسالان بیشتر به محرک های درونی توجه دارند تا محرک های بیرونی
جواب 4 سال قبل توسط سوزان (2,461 امتیاز)
انتخاب شده در 4 سال قبل توسط پریسا123

هیچ سوال مرتبطی پیدا نشد

کانال تلگرام جواب یاب
...