کاربر "پریسا123"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "پریسا123"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #202)
سوال ها: 19 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط پریسا123 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط پریسا123 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 4 سوال, 26 جواب
رأی های داده شده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "پریسا123"

+6 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14288 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0349 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25414 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1164 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18419 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06102 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36583 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.739,345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1167 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.181,923 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0584 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11189 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18303 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07114 بازدید
...