کاربر "پریسا123"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "پریسا123"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #203)
سوال ها: 19 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط پریسا123 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط پریسا123 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 4 سوال, 26 جواب
رأی های داده شده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "پریسا123"

+6 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13300 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0354 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24417 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1172 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17426 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06106 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34590 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.529,712 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1182 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.252,213 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0589 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11194 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07122 بازدید
...