کاربر "پریسا123"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "پریسا123"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #206)
سوال ها: 19 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط پریسا123 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط پریسا123 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 4 سوال, 26 جواب
رأی های داده شده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "پریسا123"

+6 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18451 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0476 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22439 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11217 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16444 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06122 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3608 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.9710,128 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12242 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.342,735 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05102 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1210 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16336 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06136 بازدید
...