کاربر "پریسا123"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "پریسا123"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #202)
سوال ها: 19 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط پریسا123 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط پریسا123 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 4 سوال, 26 جواب
رأی های داده شده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "پریسا123"

+6 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14294 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0352 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25415 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1167 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18422 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06105 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.639,490 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1176 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.222,060 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0588 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11192 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07119 بازدید
...