خطای Column count doesn't match value count at row 1 در MySQL

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.362,466 بازدید

یک insert ساده پیغام خطای Column count doesn't match value count at row 1 را می دهد:

INSERT INTO `user_setting` VALUES ('50001','80','80','35','10000','10000')
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (882 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
لطفا کد مربوط به Query رو قرار بدید .
1 - یا اینکه نوع مربوط با نوع از پیش تعریف شده یکی نیست .
۲ - یا اینکه تعداد فیلد ارسالی کمتر یا بیشتر تعداد  موجوده
ای اینسرت هم جا افتاده لطفا تصحیح کنید
مشکل تعداد value ها بود که بیشتر از ستون های جدول بود. تشکر.

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0594 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37601 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18391 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05102 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,308 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.486,371 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0597 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0471 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (478 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...