0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (1.1هزار امتیاز)

راهی برای پرداخت قبض های برق، آب، گاز و ... از طریق تلفن وجود دارد؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
اگر کارت بانکی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید

تلفنبانک ملت8132
تلفنبانک پارسیان 84841000
تلفنبانک اقتصاد نوین 84292
تلفنبانک پاسارگاد 82891999
تلفن بانک پست بانک  09604
تلفنبانک تجارت81277
تلفنبانک رفاه (فراد)0218525 , 0218307
تلفنبانک سامان 6422
تلفنبانک سپه64058
تلفنبانک سرمایه 8254
تلفنبانک صادرات09602
تلفنبانک صنعت و معدن4-22260272
قرض الحسنه مهر ایران0218528
بانک کارآفرین02123640
تلفنبانک کشاورزی 22901500
تلفنبانک ملت 8132
تلفنبانک ملی2784 و 09622
تلفنبانک سینا82487
تلفن بانک مهر82470
موسسه مالی واعتباری انصار02148049
0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از سامانه تلفنی آسان پرداز 2000 می توان به راحتی قبض های برق، آب، گاز و ... از طریق تلفن پرداخت کرد. با شماره گیری شماره 2000 از هر جای ایران می توانید قبوض خود را با کارت بانکی شبکه شتاب پرداخت کنید.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 153 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.8هزار بازدید
...