به چه چیزی شلتوک می گویند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08165 بازدید
شلتوک چیه؟ من فقط می دونم به برنج و کشاورزی ربط دارد.
سوال 5 سال قبل در تالار گوناگون توسط میشل (882 امتیاز)

1 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

سلام

به شالی که تازه نشاء میشه میگن شَلتوک

جواب 5 سال قبل توسط shahabi175 (920 امتیاز)
انتخاب شده در 5 سال قبل توسط میشل

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0927 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27546 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار گوناگون توسط میشل (882 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26209 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.121,904 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2614 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5695 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.93976 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17208 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53404 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار گوناگون توسط میشل (882 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.135,900 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...