+2 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (887 امتیاز)

آیا راهی وجود دارد که بتوان فهمید یک کد ملی تقلبی نیست و صحیح است؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (843 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

اولین رقم کد ملی (از سمت راست) رقم کنترلی کد ملی است، برای تشخیص صحت کد ملی کافی است مراحل زیر را انجام دهید:

  • هر رقم (غیر از رقم کنترلی) را در موقعیت آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع می کنیم.

1111111111 کد ملی نمونه

(1*2)+(1*3)+(1*4) ... +(1*10) = 54

  • مجموع بدست آمده از مرحله قبل را بر 11 تقسیم می کنیم، اگر باقیمانده کمتر از 2 باشد ، رقم کنترل باید برابر باقیمانده باشد در غیر اینصورت رقم کنترل باید برابر یازده منهای باقیمانده باشد

54÷11=4.9 ، باقیمانده=10

رقم کنترل = 11 - 10 = 1

پس کد ملی 1111111111 یک کد ملی معتبر است!

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
سوال شده 3 سال قبل در گوناگون توسط amir rostami_1492856 (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3.0هزار بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 152هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 75.8هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 277هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در گوناگون توسط behnam2015 (10 امتیاز)
...