0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (448 امتیاز)
منبع تولید نور لیزر چیست و چگونه چنین ساختار قدرتمندی پیدا می کند که می تواند فولا را هم برش دهد؟!

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (107 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

لیزر در حقیقت پرتو های نوری تک فرکانسی تقویت شده است بنا بر این اگر به هر  روشی بتوانیم پرتو های نوری ( فرا  بنفش،مرئی، فرو سرخ ) تک فرکانسی را روی هم باز تاب کنیم  در این حالت نور لیزر تولید کرده ایم.

چگونه میتوان پرتو های تک فرکانسی تولید کرد؟

یکی از روشهای  مرسوم  برای تولید پرتو های نوری  تک  فرکانسی برانگیختن الکترون اتم  مواد شفاف  مانند  کریستالها، گازها و برخی از مایعات  میباشد.  دراین  روش  با  دادن  انژی  به الکترون مواد، این الکترون ها به مدار های حرکتی دور تر از هسته اتم  منتقل  میشوند و به واسطه میل  دائمی اتم  به پایداری، سریعا به مدار اولیه خود باز گشته و  انرژی دریافتی را به صورت  فوتون آزاد میکند  و این  فوتون ها در حقیقت  همان  اجزا  تشکیل  دهنده  پرتو های نوری تک فرکانسی میباشند.

برای برانگیختن الکترون ها نیز میتوان از انرژی سایر پرتو ها یا انرژی الکتریکی ویا روشهای شیمیایی استفاده کرد.

پرتو های تولید شده چگونه تقویت میشوند؟

ساده ترین روش برای تقویت پرتو های نوری، استفاده از دو ائینه موازی روبه روی هم است بنابر این چنانچه منبع تولید نور در میان این دو ائینه قرار گیرد  پرتو  های  تولید شده  مدام  روی همدیگر بازتاب شده و هر دفعه بر انرژی هم می افزایند.

++

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 132 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 116 بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 609 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 529 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 272 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8.3هزار بازدید
...