کاربر "shamss"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "shamss"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,011)
سوال ها: 12تمام سوال های پرسیده شده توسط shamss ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط shamss ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "shamss"

+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3995 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1327 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار گوناگون
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.241 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1430 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار گوناگون
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.122 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار گوناگون
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1328 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1841 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1646 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2269 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1655 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27534 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17187 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23711 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1266 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0740 بازدید
...