+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (892 امتیاز)

با سایت Spotify چه کارهایی می توان انجام داد و چه کاربردی دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
سایتی برای گوش کردن آنلاین به موسیقی میباشد. در واقع  امکان دسترسی به گنجینه بزرگی از موسیقی است که هیچ کس در هیچ بانک موسیقی آنها را یکجا ندارد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 356 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
...