+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (690 امتیاز)
کارتوگرافی چیست و چه رابطه ای با مهندسی عمران دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (8.6هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در تعریفی که در کنفرانس های بین المللی کارتو گرافی ارایه شده و هم چنین از طرف سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است،کارتو گرافی علم و هنر و فن تهیه نقشه تعریف شده که کلیه مراحل تهیه نقشه یعنی ژئودزی ،عملیات زمینی ،فتو گرامتری ترسیم و چاپ را شامل می شود.

البته در یک تعریف خاص تر مراحل بعد از برداشت زمینی و فتوگرامتری را که همان ترسیم و چاپ نقشه  است،کارتوگرافی می گویند.در واقع تهیه نقشه از یک منطقه شامل دو گروه فعالیت مجزاست.یکی جمع آوری اطلاعات توسط مهندسین نقشه بردار و دیگری ترسیم نقشه بر اساس آن اطلاعات که کار کارتوگراف است.اطلاعاتی که توسط نقشه برداران گردآوری می گردد برای همه قابل استفاده نیست و این کارتو گراف است که این داده های خام را می پروراند و به نقشه هایی گویا و مطلوب تبدیل می کند.

کار کارتوگراف شامل تنظیم پیش نویس ،ترکیب اطلاعات،استفاده از نقشه ها و مدارک مربوطه ، انتخاب شبکه ، تعیین علایم و نوشته ها ، هماهنگی اطلاعات موجود در نقشه،طراحی اطلاعات حاشیه نقشه، انتخاب روش ترسیم و چاپ و تکثیر آن می شود.

 

منابع : Cartograph

برای اطلاعات بیشتر : YJC

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
...