چگونه می توان تبلیغات زیر کامنت ها را در فیسبوک پنهان کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.07211 بازدید

چگونه می توان تبلیغ صفخاتی از فیسبوک را که با گذاشتن کامنت زیر آن نمایش می دهد در فیسبوک پنهان کرد؟

سوال 7 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط mp (6,977 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0887 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط میهمان
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0491 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09216 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0483 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط 123 (143 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13306 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.024,736 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12348 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18510 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.6621,542 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط mp (6,977 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...