چگونه می توان تبلیغات زیر کامنت ها را در فیسبوک پنهان کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08201 بازدید

چگونه می توان تبلیغ صفخاتی از فیسبوک را که با گذاشتن کامنت زیر آن نمایش می دهد در فیسبوک پنهان کرد؟

سوال 7 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط mp (6,967 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0770 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط میهمان
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1201 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0478 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط 123 (143 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13280 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.144,606 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12330 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19491 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.121,216 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط mp (6,967 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...