خصوصیت enableDebugId در GWT چه کاربردی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0265 بازدید

در فایل ماژول یک پروژه GWT می توان مقدار خصوصیت enableDebugId را برابر true گذاشت:

  <!-- Enable debug ID. -->
  <inherits name="com.google.gwt.user.Debug"/>
  <set-property name="gwt.enableDebugId" value="true"/> 

استفاده از این خصوصیت چه کاربردی دارد؟

سوال 8 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (899 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0393 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0389 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18538 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0395 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.03106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0398 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...