+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (505 امتیاز)
فرق cluster index با non clusterde index در  sql server چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
1.non-clustered را می توان چندین بار در هر جدول استفاده کرد.ولی clustered را یک بار بر هر جدول استفاده کرد.. 2. update , insertبر روی جدولی که ایندکس از نوع non-clustered نسبت به نوع clustered سریعترانجام می شود. ولی سرعت select بر روی جدولی که ایندکس گذاری از نوع clustered بیشتر از نوع ایندکس گذاری نوع non-clustered است. در هر صورت هر دو ایندکس ها سرعت جدولی که روی آن دستورات update , insert انجام می شود کاهش می دهد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 343 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 710 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 414 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)
...