0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (0 امتیاز)

فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی، یکی از مهمترین روش های درمانی برای بازگرداندن حرکت و عملکرد به بیماران است که این حادثه را تجربه کرده‌اند. این نوع فیزیوتراپی برای بهبود توانایی های حرکتی، افزایش قابلیت خود مراقبتی، بهبود تعادل و کاهش خطر افتادن، افزایش استقلال زندگی روزمره و بهبود کیفیت زندگی بیماران پس از سکته مغزی طراحی شده است.

برنامه فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی بسته به شدت و محل ایجاد صدمه، نوع حرکات و فعالیت هایی که بیمار می تواند انجام دهد و نوع مشکلاتی که بیمار مواجه است، شخصی‌سازی می شود. این شامل تمرینات تقویت عضلات، تمرینات تعادل و تمرینات حرکتی مشخصی است که توسط یک فیزیوتراپیست حرفه ای طراحی و نظارت می شود.

در کل، فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی می تواند بهبود قابل توجهی در توانایی های حرکتی بیماران ایجاد کند و به آن‌ها کمک کند تا به عملکرد روزانه خود بازگردند.

برای مشاهده حرکات فیزیوتراپی برای سکته مغزی می توانید وارد سایت کلینیک فیزیوتراپی سایا شوید. 

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 85 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 75 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 81 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 95 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 71 بازدید
...