0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (0 امتیاز)

فیزیوتراپی کمر در منزل
کمردرد بخش بزرگی از مردم را در مقطعی از زندگی تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه در بیشتر موارد درد خود به خود و به تدریج ناپدید می شود، اما در صورت مزمن شدن می تواند مشکل ساز شود.
علاوه بر استفاده از دارو، فیزیوتراپی نقش عمده ای در درمان کمردرد دارد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 80 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 78 بازدید
...