0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)

کارجوی عزیز؛
سامانه ملّی کار ازشما دعوت به همکاری میکند.
حقوق طبق قانون کار ١۴۰۱ +بیمه+مزایای کامل و...
ثبت نام رایگان:
https://mellikar.com/Regkjo1.aspx

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 110 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 113 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 131 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 110 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 147 بازدید
سوال شده 2 سال قبل در هنر توسط melikar melikar_6494 (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 144 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 89 بازدید
+1 امتیاز
4 پاسخ 270 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
...