من انحراف ناگهانی داشتم ولی از پشت بهم زدن.

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.7710 بازدید
از خروجی داشتم وارد بزرگراه می شدم

ناخداگاه کمی گردش به چپ داشتم

موتوری که فکر کرده من دارم می یام به لاین چپ

خواسته از سمت راست من سبقت بگیره

که از پشت زده به سمت راست ماشین من
 
آیا چون از پشت زده مقصره؟

آیا این درسته که هر طوری از پشت بزنن مقصر هستن مگر اینکه دنده عقب گرفته شده باشه؟
سوال 1 هفته قبل در تالار وسایل نقلیه توسط Mohammad_73840043962 (5 امتیاز)
ویرایش 6 روز قبل توسط moderator

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 45,029 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.824,192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26251 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...