0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
در لاین سبقت با سرعت ۱۰۰  از پشت زدن به موتور سیکلت  مقصر کیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (50 امتیاز)
کسی که ازپشت زده

البته در صورتی که راکب یا راننده وسیله نقلیه جلویی گواهینامه داشته باشه

سوالات مشابه

...