0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
ماشینی دوبله متوقف بود و راننده هم داخل ماشین بود . زمانی که به کنار ماشین رسیدم در پشت سر راننده ناگهان باز شد و لبه در به ماشین من گرفت و گلگیر و کناره ماشین آسیب دید.

راننده ماشین رو امانت گرفته بود . صاحب ماشین راننده رو مقصر میدونه و راننده کسی رو که در باز کرده مقصر میدونه !

کی مقصره ؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 29.0هزار بازدید
...