0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (10 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
ریدینگ ایلتس چگونه است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (53 امتیاز)

ریدینگ آیلتس چیست؟
در بخش ریدینگ آیلتس ۶۰ دقیقه زمان داریم تا به ۴۰ سوال در ۳ متن پاسخ بدهیم. البته این برای آیلتس آکادمیک می باشد که در آیلتس جنرال موضوع کمی متفاوت است. برای هر متن به طور معمول ۱۳ الی ۱۴ سوال وجود دارد. متون ریدینگ آیلتس آکادمیک روایی، توصیفی یا استدلالی هستند. انواع سوالات ریدینگ آیلتس از جان ما چه می خواهند؟

به طور کلی دو نوع سوال در ریدینگ آیلتس وجود دارد.
سوالاتی که توانایی داوطلبان را برای درک کلی متن مورد بررسی قرار می دهند.
سوالاتی که توانایی داوطلب را برای پیدا کردن اطلاعات خاص مورد آزمایش قرار میدهد.
نکات کلی در پاسخ گویی به سوالات ریدینگ آیلتس
1.برای به دست آوردن درک کلی متن ابتدا نگاهی به عنوان ریدینگ آیلتس و سوالات بیندازید تا متوجه شوید متن درباره چه هست

2.نگاهی به اسم ها، فعل ها و صفت ها و قید ها ریدینگ آیلتس بیندازید.

3.به کلمات متصل کننده مثل moreover, in addition, however دقت کنید.

4.به عوامل تاثیر گذار، دلایل اتفاقات و روش ها در یک ریدینگ آیلتس دقت کنید این ها پاسخ سوالات هستند

5.به کلماتی مانند ضمایر دقت کنید.بیشتر

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 438 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 267 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 314 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 295 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 172 بازدید
...