خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2520 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1998 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15110 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34410 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0691 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28447 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28517 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.741,514 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,225 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3151 بازدید
سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط mo4sa (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2135 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...