خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1827 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18104 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9211 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33422 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0693 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29472 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28535 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,529 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,235 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 117 بازدید
سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط mahdibaghayi (5 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...