خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.6815 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 3 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2296 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16108 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35402 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0686 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28433 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28510 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.751,491 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,213 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4346 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط mo4sa (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.333 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...