خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1628 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18106 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14115 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.416 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33430 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0694 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28543 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,542 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,244 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5826 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...