خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1432 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17111 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2322 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32438 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0698 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29512 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27550 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.711,563 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,252 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6532 بازدید
سوال 1 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط add member_194297270 (0 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...