خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.159 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13137 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12148 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.149 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3511 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06116 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3625 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25597 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,712 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,311 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2334 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...