خطای این کد چیست؟ <?php if (get_userdata()['user_image']) {?>

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1153 بازدید
خطابه صورت زیر میدهد

Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/soltanmo/public_html/users/profile/index.php on line 86
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mirhosseini (39 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14132 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط imanrm (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31494 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06115 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط deli_h (10 امتیاز)
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3594 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26589 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,663 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,293 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9223 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...