درسال 90 اصل مالیات برای اینجانب 750 هزار تومان و جریمه ان 300000 تومان محاسبه شده در حال حاض چقدر باید پرداخت کنم

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1779 بازدید
جریمه به خاطر عدم ارسال به موقع اظهار نامه مالیاتی بودهاست
سوال 1 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط Arm Arm_428748437554 (0 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.861,649 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0872 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0983 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17322 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.187 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1189 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط zhaleh noei (0 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32793 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08197 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...