+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (5 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
چرا در کارت ملی هم شماره کد ملی هست وهم شماره سریال کارت ؟ شماره سریال کارت چه استفاده ای داره و آیا طبق قواعد معینی تولید میشه ؟ مثلا مانند دو رقم اول شماره کد ملی که نشانگر محل تولد است ؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 4.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 42.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5.7هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 2.5هزار بازدید
...