زمین خوردن موتور سیکلت در دور میدان

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2147 بازدید
سلام  من دیروز با موتور سیکلت در حال عبور از میدان بودم و دیدم که یکی از اقواممون در حال عبور از میدان است که عابر پیاده بودند و من چند متری اون طرف تر در کنار جدول های خیابان متوقف شدم(نزدیک میدان طرف خروجی) تا با ایشان احوال پرسی کنم بعد از چند ثانیه یک موتور سیکلت 2 متر پشت  ما زمین خورد البته سرعت زیاد هم دور میدان داشت و نتونست موتور رو متوقف کنه و زمین خورد و موتور او با ما هیچ برخوردی نداشت و او می گفت مقصر شمایید که اینجا متفوقف شده اید می خوام بدونم مقصر کیه البته من  روی موتور نشسته بودم که همچین اتفاقی افتاد.

گواهینامه هم دارم
سوال 7 ماه قبل در تالار وسایل نقلیه توسط رسول Rafieyan_387915 (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

توقف در 15 متری میدان برای وسایل نقلیه ممنوع می باشد.

اگرهنگام توقف، با میدان 15 متر فاصله داشتید مجاز بودید و مقصر نیستید.

جواب 7 ماه قبل توسط N.SA (561 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3897 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.28476 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2750 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.592,169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.11107 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...