خانمی بغل ماشینش ایستاده بود من درحال حرکت که درب عقب را بازکرد به درب جلوی من خورد مقصر کیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.231,426 بازدید

من در کوچه باریکی در حرکت  بودم خانمی سمت چپ من توقف کرده بود از ماشین پیاده شد در جلو را باز کرد و بست من ایستادم سپس حرکت کردم ولی بعد دیدم خانم درب عقب ماشین را بازکرده و به در جلوی من برخورد کرده افسر منو مقصر کرده چه باید کرد؟

سوال 3 سال قبل در تالار وسایل نقلیه توسط parasto izad_4764369 (0 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
شاید با شکایت رأی را بصورت درصدی متوجه هر دو نفر کنند

اما از آنجا که ماشین ایستاده بوده و ممکن بود بجای در ماشین میتوانست یک انسان پیاده شده باشد و در کوچه باریک باید با حداقل سرعت حرکت نمایید به احتمال قوی باز مقصر شناخته خواهید شد
جواب 3 سال قبل توسط molkmail (1,598 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91,079 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64223 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 14.820,650 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.61,907 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.591,995 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...