در توسعه نرم افزار منظور از Non-functional testing چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2132 بازدید
در توسعه نرم افزار منظور از Non-functional testing چیست؟
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط کاربر (977 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0852 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0960 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14262 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06111 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11228 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08168 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24546 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,126 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.4217,281 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...