در توسعه نرم افزار منظور از Non-functional testing چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.21182 بازدید
در توسعه نرم افزار منظور از Non-functional testing چیست؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط کاربر (977 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0978 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0871 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14287 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11240 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07177 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24601 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,191 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.0918,057 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,967 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...